Business Intelligence

Als ondernemer of manager ben je altijd op zoek naar verbeteringen om de concurrentie een stap voor te blijven. Daarvoor is inzicht in bedrijfsprocessen nodig. Informatie om beslissingen op te kunnen baseren.

Mnp Solutions ondersteunt bij het verkrijgen van deze benodigde gegevens, of dat nu van binnen of buiten de organisatie moet komen. Samen zorgen we ervoor dat deze gegevens snel beschikbaar, correct en actueel zijn en transformeren deze tot continu inzichtelijke en betrouwbare (stuur)informatie..

Onze aanpak

multiethnic colleagues playing in table soccer at modern office

KPI's & Dashboards

Met de juiste KPI’s en dashboards heb je op elk gewenst moment inzicht in de belangrijkste prestaties van je organisatie. MnP ondersteunt organisaties bij het realiseren van relevante KPI’s en dashboards.

MnPS-footer-bg

Data analyses

Elke dag verzamelen organisaties gegevens. Met gespecialiseerde software en de praktijkkennis van een organisatie, veranderen deze abstracte gegevens, in concreet inzicht. En daar vloeien weer heldere acties uit voort. MnP Solutions helpt organisaties van cijfers tot actie te komen.

Molenaar Plasman Solutions

Procesmodellering

Processen en afspraken zorgen bewust en onbewust dat een organisatie presteert zoals zij werkt. Door de processen met de verschillende belanghebbenden in teamverband in kaart te brengen, ontstaat naast inzicht, wederzijds begrip voor elkaars processtappen.

Molenaar Plasman Onderhoud

Brownpapersessies

Door met een projectteam, problemen te onderzoeken en te herkennen, kennis over prestaties en processen te delen, ontstaat snel en concreet inzicht in verbeterpunten en praktische acties.

Leer meer over Business Intelligence

Wat houdt Business Intelligence ook alweer exact in?

Business Intelligence houdt zich bezig met het omzetten van bedrijfsdata in relevante informatie. Het doel is om data te interpreteren en om te zetten naar concrete acties die leiden tot competitief voordeel. Met de juiste toepassing van Business Intelligence zijn organisaties in staat slimmer en efficiënter te werken en dit cijfermatig aan te tonen.

Voor welke organisaties is Business Intelligence geschikt?

Elke organisatie die data in wil inzetten om tot betere beslissingen te komen, heeft baat bij het implementeren van Business Intelligence.

Waarom Business Intelligence vormgeven met MnP Solutions?

MnP Solutions heeft een mooi Business Intelligence track record. Samen kijken we naar welke data relevant is voor het optimaal laten draaien van een organisatie. We kijken hoe deze data opgehaald kan worden, geïnterpreteerd moet worden en hoe deze vervolgens omgezet kunnen worden in concrete acties. Door onze bedrijfs- en probleemspecifieke aanpak, bent je verzekerd van inzicht en verbetering op maat.