E-learning Privacy

Privacy Awareness

Medewerkers trainen in de omgang met privacygevoelige informatie, is sinds de invoering van de AVG/GDPR in 2018 verplicht. De privacy e-learning van MnP Solutions een goed middel om met je organisatie aantoonbaar te werken aan een verhoogd privacy bewustzijn. 

Het trainen van medewerkers is een continu proces. MnP Solutions heeft daarom diverse e-learnings ontwikkeld. Met de Privacy Awareness training kunnen medewerkers onafhankelijk van de locatie en op een plezierige interactieve manier, kennis opdoen van de basisprincipes van de privacywetgeving.

Onder andere komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is de AVG?
  • Wat is nu een persoonsgegeven?
  • Rechten en plichten van organisaties;
  • Beveiliging op en rond de werkplek;
  • Het melden van incidenten,

De e-learning is geschikt voor alle medewerkers én kan op diverse niveaus worden uitgestuurd.

Case

Kenmerken

multiethnic colleagues playing in table soccer at modern office

Op maat

De e-learning is op maat gemaakt. Dit houdt in dat de huisstijl van jouw organisatie wordt toegepast. Daarnaast kunnen we bedrijfsspecifieke vragen of onderwerpen in de e-learning benadrukken.

MnPS-footer-bg

Inzicht

De e-learning van MnP Solutions geeft realtime inzicht en resultaten van de deelnemers weer. Zo kan op specifieke onderwerpen extra getraind worden nadat de e-learning geanalyseerd is.

Molenaar Plasman Solutions

Certificaat

Alle deelnemers ontvangen een certificaat na deelname aan de training. Optioneel worden deelnemers na een bepaalde tijd wederom uitgenodigd de training te volgen.

Molenaar Plasman Onderhoud

Kosten

De Privacy Awareness e-learning is deels op maat gemaakt. Neem contact met ons op voor een offerte op maat.

Meer over Privacy Awareness

Wat houdt de e-learning Privacy Awareness exact in?

Binnen de AVG is training en opleiding in Privacy Awareness een verplicht onderdeel. MnP Solutions heeft hiervoor specifiek een e-learning ontwikkeld.

Met de e-learning Privacy Awareness kunnen je medewerkers onafhankelijk van locatie en eventueel in hun eigen tijd kennis opdoen en bewustwording opbouwen van de basisprincipes van de privacywetgeving en hun verantwoordelijkheden hierin. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a de uitleg over de wetgeving, de definitie van persoonsgegevens, de rechten en plichten van organisaties en het melden van incidenten.

E-learning modules van MnP Solutions zijn op verschillende niveaus beschikbaar:

  • Module Privacy Basic
  • Module Privacy Advanced
Voor welke organisaties is de e-learning Privacy Awareness geschikt?

Voor alle organisaties die de bewustwording omtrent informatiebeveiliging willen vergroten in het algemeen en voor organisaties die vanuit een ISO27001 certificering verplicht zijn om hier aandacht aan te besteden in het bijzonder.