Bouwend Nederland

“De directe aanleiding om met MnP samen te werken, was de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018. Wij hadden al een hoop processen ingericht, maar konden hulp gebruiken bij de documentatie en het cyclisch toetsen van onze werkwijze op het gebied van privacy.”

“Samen met MnP hebben we processen aangepast, procesbeschrijvingen gemaakt en een incidentenregister op papier gezet. Bovendien zijn we onze medewerkers gaan helpen met een e-learning van MnP, zodat zij aandacht voor privacy hebben in het dagelijkse werk. Awareness creëren dus. In 2019 hebben we de omgang met gegevens breder getrokken dan privacy alleen. Sindsdien werken we met MnP ook aan een verdere verbetering van ons informatiebeveiligingsbeleid in algemene zin.

De trajecten met MnP worden voortvarend opgepakt. Ik kan daarbij leunen op de expertise van MnP. Door gezamenlijk de afwegingen te maken over scope en impact op privacy en informatiebeveiliging, heb ik zelf nieuwe inzichten verworven in de juiste werkwijze én de vastlegging hiervan. MnP ondersteunt ons door blauwdrukken aan te reiken van procesbeschrijvingen, door actief meetings over deze onderwerpen bij te wonen en door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Deze proactiviteit, in combinatie met laagdrempeligheid én flexibiliteit, maken het dat ik de samenwerking met MnP als zeer prettig ervaar.

Die tevredenheid blijkt ook wel uit het feit dat we MnP aanbevelen aan al onze lidbedrijven, die ondersteuning zoeken op het gebied van privacy of informatiebeveiliging. Dit doen we in ons Ledenvoordelenprogramma.”

Bouwend Nederland is een vereniging van bouw- en infrabedrijven. Met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven, is Bouwend Nederland de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. Voor haar leden, houdt Bouwend Nederland zich bezig met belangenbehartiging, brancheontwikkeling en biedt het diverse ledenvoordelen.

Stephan Leseman, IT Manager & Security Officer

Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
het emailadres wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te sturen en je kunt je ten alle tijde weer uitschrijven.