ISO20000 – IT Servicemanagement

Met een ISO 20000 certificaat tonen IT dienstverleners aan dat zij IT servicemanagement klantgericht én effectief hebben ingericht.
Wij maken organisaties ISO 20000 certificeerbaar, door een praktisch en bruikbaar managementsysteem in te richten en ons te focussen op een juiste balans tussen mens, organisatie en systemen. Tijdens onze pragmatische implementatie kom je tot inzichten die zorgen voor verbeteringen van proces én kwaliteit, zodat de IT dienstverlening van je organisatie naar een volgend niveau wordt gebracht.

Onze aanpak

multiethnic colleagues playing in table soccer at modern office

Opstellen en verifiëren van beleid

Het startpunt van een ISO 20000 implementatie is het opstellen van een passend beleid. Samen kijken we naar de verwachtingen en brengen we alle risico’s en kansen in kaart. Dit bepaalt het beleid voor ISO 20000.

MnPS-footer-bg

Opstellen en implementeren managementsysteem

Met een beproefde aanpak en een heldere opzet richten we het gevraagde managementsysteem in. Dat doen we samen, om tot een gebruiksvriendelijk en breed geaccepteerd systeem te komen. Frequent en goed gedocumenteerd overleg is daarbij van groot belang. Zo weet je precies wat je van wie kunt verwachten én wanneer.

Molenaar Plasman Solutions

Interne audit & externe audits

Een geschikt en verplicht middel om de werking van een managementsysteem te toetsen is het uitvoeren van audits. Wij voeren een interne audit uit, die je een goed beeld geeft van waar de organisatie staat en wat er nog moet gebeuren voor een succesvolle externe, officiële audit. MnP Solutions is bij alle audits aanwezig; zo kunnen we helpen de vragen nog beter te beantwoorden voor de auditor.

Molenaar Plasman Onderhoud

Onderhoud

Een managementsysteem heeft alleen waarde met de juiste aandacht en onderhoud. We bieden daarom onze optionele onderhoudsmodule aan. Met doorlopende ondersteuning en nieuwe inzichten, houden we het bestaande managementsysteem actueel en maken we het samen steeds weer beter.

Leer meer over ISO 20000

ISO 20000 - Wat houdt het ook alweer exact in?

ISO 20000 is de internationale norm die een procesbenadering biedt voor het doeltreffend inrichten van IT service processen. De norm wordt wel gezien als de certificeerbare variant van de best practices uit ITIL en is uitermate geschikt voor IT dienstverleners. 

Voor welke organisaties is ISO 20000 geschikt?

Dat kan vrij kort: ISO 20000 is er voor alle IT serviceverleners geschikt, die:

  • aan de groeiende vraag naar certificering vanuit opdrachtgevers willen voldoen;
  • handvatten zoeken om informatiebeveiliging secuur en concreet te verbeteren;
  • willen aantonen dat ze een veilige omgang met informatie hanteren.
Waarom ISO 20000 met MnP Solutions? 

Een ISO 27000 implementatie met MnP Solutions als partner biedt de volgende voordelen:

  • Een bewezen track record in de IT & Telecom branche
  • Een pragmatisch plan van aanpak. Wij zorgen dat stakeholders weten wat er wanneer en van wie verwacht wordt in de organisatie. 
  • Oog voor jouw organisatie. Samen bepalen we de acties die specifiek van toepassing zijn op de bedrijfspraktijk in jouw organisatie.  
  • Geen zorgen over de implementatie. Wij bewaken de planning, de taken én nemen organisaties aan de hand mee richting de uiteindelijke audit. 
  • Nuchter, helder en duidelijk. Wij vertalen de norm naar jouw specifieke situatie en helpen met de juiste interpretaties én acties om te kunnen voldoen aan de norm. Geen juridisch jargon, maar duidelijke begrijpelijke taal.
  • Een interne audit. Voordat de afrondende audit komt, verzorgen wij een intensieve interne audit. De audit maakt helder wat de laatste verbeterpunten zijn om de externe audit positief af te ronden.
Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
het emailadres wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te sturen en je kunt je ten alle tijde weer uitschrijven.