ISO 9001 – Kwaliteitsmanagement

MnP Solutions zorgt er met de implementatie van ISO 9001 voor dat de norm voor de organisatie werkt, in plaats van andersom.
Door bedrijfskundig naar dit vraagstuk te kijken, zorgen we samen voor een KPI gestuurd managementsysteem. Door dit aan te vullen met bedrijfsspecifieke processen en structuren, zorgt de implementatie van ISO 9001 ervoor dat organisaties een standaard werkwijze hanteren, de kwaliteit beter borgen en aantoonbaar aan de gang gaan met het continu verbeteren van het bedrijfsproces.

Onze aanpak

multiethnic colleagues playing in table soccer at modern office

Opstellen en verifiëren van beleid

Het startpunt van een ISO 9001 implementatie is het opstellen van een passend beleid. Samen kijken we naar de verwachtingen en brengen we alle risico’s en kansen in kaart. Dit bepaalt het beleid voor ISO 9001.

MnPS-footer-bg

Opstellen en implementeren managementsysteem

Met een beproefde aanpak en een heldere opzet richten we het gevraagde managementsysteem in. Dat doen we samen, om tot een gebruiksvriendelijk en breed geaccepteerd systeem te komen. Frequent en goed gedocumenteerd overleg is daarbij van groot belang. Zo weet je precies wat je van wie kunt verwachten én wanneer.

Molenaar Plasman Solutions

Interne audit & externe audits

Een managementsysteem heeft alleen waarde met de juiste aandacht en onderhoud. We bieden daarom onze optionele onderhoudsmodule aan. Met doorlopende ondersteuning en nieuwe inzichten, houden we het bestaande managementsysteem actueel en maken we het samen steeds weer beter.

Molenaar Plasman Onderhoud

Onderhoud

Een managementsysteem blijft waardevol met de juiste aandacht en onderhoud. Met onze optionele onderhoudsmodule bieden wij doorlopende ondersteuning en nieuwe inzichten aan om zo het bestaande managementsysteem actueel te houden en te verbeteren.

Leer meer over ISO 9001

ISO 9001 - Wat houdt het ook alweer exact in?

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Voldoen aan de norm, betekent dat organisaties processen hebben ingericht die zorgen voor een continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Om dat goed te regelen, schrijft de norm het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor. Dit managementsysteem moet een onderdeel worden van de procedures en beslisstructuren in een organisatie, om ervoor te zorgen dat kwaliteit een plek op de agenda krijgt bij het bedenken van nieuwe processen, diensten of producten. 

Voor welke organisaties is ISO 9001 geschikt?

ISO 9001 is er voor alle organisaties die willen aantonen dat ze een continue focus op kwaliteit hanteren en willen voldoen aan de groeiende vraag vanuit opdrachtgevers naar certificering.  

Waarom ISO 9001 implementeren met MnP Solutions? 

Een ISO 9001 implementatie met MnP Solutions als partner biedt de volgende voordelen:

  • Een pragmatisch plan van aanpak. Wij zorgen dat stakeholders weten wat er wanneer en van wie verwacht wordt in de organisatie. 
  • Oog voor jouw organisatie. Samen bepalen we de acties die specifiek van toepassing zijn op de bedrijfspraktijk in jouw organisatie.  
  • Geen zorgen over de implementatie. Wij bewaken de planning, de taken én nemen organisaties aan de hand mee richting de uiteindelijke audit. 
  • Nuchter, helder en duidelijk. Wij vertalen de norm naar jouw specifieke situatie en helpen met de juiste interpretaties én acties om te kunnen voldoen aan de norm. Geen juridisch jargon, maar duidelijke begrijpelijke taal.
  • Een interne audit. Voordat de afrondende audit komt, verzorgen wij een intensieve interne audit. De audit maakt helder wat de laatste verbeterpunten zijn om de externe audit positief af te ronden. MnP Solutions zorgt er met de implementatie van ISO 9001 voor dat de norm voor de organisatie werkt, in plaats van andersom.