Procesoptimalisatie

Als ondernemer of manager ben je altijd op zoek naar verbeteringen zodat klanten optimaal bediend worden. Kwaliteit op een hoog niveau, met een efficiënte organisatie..

Aan de hand van Lean Six Sigma geeft MnP Solutions vorm aan deze verbeteringen. Om toegevoegde waarde en resultaat te garanderen wordt hierbij gewerkt aan zowel de kwaliteit van de oplossing maar vooral ook de acceptatie hiervan. Want we hebben de overtuiging dat met de elke verbetering begint met het draagvlak voor deze verbetering.

Lean Six Sigma kent zijn oorspronkelijk ontstaan in de productie- en testomgeving voor producten, waarbij de focus lag op het primaire proces. Door de jaren heen hebben de methodieken zich ook bewezen in de secundaire processen, zoals administratie, financiën, IT en sales. Dit heeft ertoe geleid dat niet alleen organisaties in de industrie met Lean Six Sigma kunnen werken. Maar ook organisaties in de dienstensector, zorg of overheid. MnP Solutions heeft op het gebied van processenverbetering volgens Lean en Six Sigma een bewezen trackrecord en daarmee de kennis in huis om de verbetering te optimaliseren. Door een bedrijfs- en probleemspecifieke aanpak, bent u verzekerd van een procesverbetering die op maat is gemaakt. Hierbij werken wij in nauwe samenwerking met uw organisatie en ondersteunen u bij de kritische momenten gedurende de verbetering.

Onze aanpak

multiethnic colleagues playing in table soccer at modern office

Opstellen en verifiëren van beleid

Het startpunt van alle certificeringen is het opstellen van een passend beleid. We combineren interne en externe verwachtingen en uitgangspunten, met risico’s en kansen en bepalen zo gezamenlijk het te volgen beleid voor de desbetreffende norm.

MnPS-footer-bg

Opstellen en implementeren managementsysteem

Met een beproefde aanpak en een heldere opzetstructuur richten we samen met u het gevraagde managementsysteem in. Om de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie van het managementsysteem zo groot mogelijk te maken worden medewerkers actief betrokken en vindt veelvuldig overleg plaats.

Molenaar Plasman Solutions

Interne audit & externe audits

Een geschikt middel om de werking van een managementsysteem te toetsen is het uitvoeren van audits. De uitvoer van interne audits geeft een organisatie een goed beeld waar het staat en bereidt daarnaast ook de organisatie voor op een eventuele externe audit. De uitvoer van interne audits en het begeleiden van externe audits is een belangrijk onderdeel in het succes van het opgezette managementsysteem.

Molenaar Plasman Onderhoud

Onderhoud

Een managementsysteem blijft waardevol met de juiste aandacht en onderhoud. Met onze optionele onderhoudsmodule bieden wij doorlopende ondersteuning en nieuwe inzichten aan om zo het bestaande managementsysteem actueel te houden en te verbeteren.