STH Automatisering

“Met MnP hebben we echt kunnen werken vanuit onze bestaande structuren en processen.”

Teleknowledge

“Misschien raar, maar de hele certificering is eigenlijk wel een feestje gebleken!”

Coolminds

“Geen stukken schrijven om het stukken schrijven, maar alles met een doel.”

Milgro

“MnP zit kort op de bal en schakelt snel.’’

Voiceworks

“De actieve manier van medewerkers betrekken bij het proces, heeft gezorgd voor een grote mate van bewustwording en draagvlak binnen de organisatie.”