Personeel & Privacy: 4x Fout!

In ons artikel over het 4-jarig bestaan van de AVG, haalden we al een aantal veelgemaakte vergissingen op het gebied van Privacy aan. In dit artikel zoomen we daar dieper op in, zodat je met meer context nóg beter AVG compliant aan de slag kunt in je organisatie.

De opmars van de deepfake

Deepfakes. Niet van echt te onderscheiden video’s of spraakberichten van personen, die wel degelijk nep blijken te zijn. In dit artikel zoomen we in op de risico’s van deze ontwikkeling én wat jij kunt doen om deepfakes te herkennen.

Europese Dag van de Privacy

28 januari geldt als de Europese dag van de Privacy. Een mooi moment om eens de balans op te maken. Voor je eigen organisatie; hoe sta je ervoor? Wat speelt er in bredere zin op dit moment op het vlak van Privacy? En wat kun jij doen om al vandaag een verbetering te realiseren in […]

De Privacy Officer: aannemen of inhuren?

De rol van de Privacy Officer  Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) in mei 2018, zijn organisaties onder bepaalde voorwaarden verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Volgens de definitie van de Autoriteit Persoonsgegevens, is dit ‘iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van […]

Voiceworks

“De actieve manier van medewerkers betrekken bij het proces, heeft gezorgd voor een grote mate van bewustwording en draagvlak binnen de organisatie.”

Certin

“MnP gaat niet alleen op de consultant stoel zitten, maar neemt je ook echt werk uit handen op weg naar certificering.”