De Privacy Officer: aannemen of inhuren?

De rol van de Privacy Officer  Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vanaf nu: AVG) in mei 2018, zijn organisaties onder bepaalde voorwaarden verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Volgens de definitie van de Autoriteit Persoonsgegevens, is dit ‘iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van […]

Voiceworks

“De actieve manier van medewerkers betrekken bij het proces, heeft gezorgd voor een grote mate van bewustwording en draagvlak binnen de organisatie.”

Certin

“MnP gaat niet alleen op de consultant stoel zitten, maar neemt je ook echt werk uit handen op weg naar certificering.”

2Contact

“De implementatie heeft ons geholpen kaders te scheppen waarmee informatiebeveiliging nóg beter is geborgd in onze dagelijkse werkzaamheden. Dat geeft rust.”