X-Over ons

Ons team

Jeroen Molenaar

Consultant en partner

René Plasman

Consultant en partner

Stefan van Nifterick

Consultant en partner

Bas van der Graaf

Quality & Security Specialist

Lauren Howe

Privacy & Security Consultant

Stefan van Nifterick

Privacy Specialist

Dave Oosterling

Privacy & Security Consultant

Michael Bullee

E-learning Specialist

Charlotte Marselis

Stagiair Privacy & Security


Join the team!

Bekijk onze openstaande vacatures. Zit je droombaan er (nog) niet tussen?

Neem dan tóch eens contact op voor een kop koffie!

Onze aanpak

Samen met opdrachtgevers, gedreven en met plezier, werken aan blijvende oplossingen met daadwerkelijk toegevoegde waarde. Dat is het bestaansrecht van Molenaar&Plasman Solutions. Een samenwerking ooit gestart in 2002, uitgegroeid naar een bedrijf in 2009 en ontwikkeld naar de organisatie die het nu is.

De drie partners en medewerkers van Molenaar&Plasman Solutions hebben allen hun eigen expertise op verschillende gebieden. Hierdoor is het mogelijk om een breed scala van diensten aan te bieden die opdrachtgevers van A tot Z ondersteunen en helpen.

Expertisegebieden:

  • Informatiebeveiliging en privacy
  • Procesinzicht
  • Procesverbetering


MnP Solutions heeft de overtuiging dat een menselijke en eerlijke benadering, leidt tot een plezierige en succesvolle manier van zakendoen. Verbeteren is in ieders belang, maar zou nooit ten kosten mogen gaan van één van de betrokken partijen. Deze overtuiging komt terug in onze werkwijze en prijsstelling. De werkwijze is gericht op mensen én resultaat, omdat wij vinden dat deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en leidt tot structurele resultaatsverbeteringen. Onze prijsstelling is helder en eerlijk. Wij werken met vaste prijzen die vooraf worden bepaald. Hierdoor weet u wat de kosten zijn en worden wij extra gestimuleerd de werkzaamheden zorgvuldig en first time right uit te voeren.

Missie en Visie

MnP Solutions is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het verkrijgen van inzicht, verbetering en borging. De aanpak tot het verkrijgen hiervan, maar ook in de algehele bedrijfsvoering heeft MnP Solutions een eigen werkwijze ontwikkeld.

Missie

Onze missie is het blijvend verbeteren van het bedrijfsresultaat van ondernemingen door inzicht te verschaffen in bedrijfsprocessen en deze processen te verbeteren en organisaties te ontzorgen bij de borging ervan. Om dit te bereiken, biedt MnP Solutions klant- en probleemspecifieke oplossingen aan waarmee een onderneming zelfstandig in staat is, taken en verantwoordelijkheden optimaal in te zetten, verliezen en fouten te reduceren en stuurinformatie te gebruiken om kritische beslissingen te nemen.

Visie

In de continu veranderende omgeving waarin ondernemingen zich bevinden, zijn zij voortdurend op zoek naar manieren om hun prestaties te verbeteren en de concurrentie een stap voor te blijven. Hierbij spelen strategische, tactische, maar ook operationele vraagstukken een grote rol.

Om aan deze natuurlijke zoektocht een goede invulling te geven, wordt vaak gedacht dat er harder gewerkt moet worden. Wij zijn van mening dat niet harder werken, maar slimmer werken het antwoord is op de dynamiek van deze tijd.

Slimmer werken begint met logisch verlopende bedrijfsprocessen en gebruik maken van de correcte informatie op de juiste plek. Om dit te bereiken hebben ondernemingen inzicht nodig in hun bedrijfsprocessen en informatievoorziening.

MnP Solutions wil een prominente rol spelen in de vraagstukken die organisaties nu en in de toekomst bezighouden. Door onderscheidend te werken volgens de kernwaarden van onze onderneming dragen wij bij aan structurele oplossingen. Hierbij richten wij ons op Inzicht, Verbetering en Borging.

Altijd op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!